ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


  پشتیبانی دامنه

در این قسمت میتوانید سوالات و درخواست های خود را در مورد سرویس های دامنه خود ارائه کنید

 پشتیبانی سرور مجازی

در این قسمت میتوانید سوالات و درخواست های خود را در مورد سرویس خود ارائه دهید

 پشتیبانی سرور اختصاصی

در این قسمت میتوانید سوالات و درخواست های خود را در مورد سرویس خود ارائه دهید

 پشتیبانی هاست

در این قسمت میتوانید سوالات و درخواست های خود را در مورد سرویس میزبانی خود ارائه دهید

 دیگر

در این قسمت میتوانید سوالات و درخواست های خود را در هر زمینه از فعالیت شرکت مهتاآنلاین ارائه دهید

 امور مالی

در این قسمت میتوانید سوالات و درخواست های خود را در مورد مسائل مالی خود ارائه کنید

 بخش فروش

در این قسمت میتوانید سوالات و درخواست های خود را در مورد خرید سرویس های خود ارائه کنید

 Abuse

تمامی موارد مرتبط با تخلفات کاربری