یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


100 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک نامحدود
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
400,000 تومان سالانه

200 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک نامحدود
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
500,000 تومان سالانه

500 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک نامحدود
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
650,000 تومان سالانه

1000 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک نامحدود
Sub/Addon/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
1,000,000 تومان سالانه

2000 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک نامحدود
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
1,200,000 تومان سالانه

3000 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک نامحدود
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
1,500,000 تومان سالانه