یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


100 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک ماهانه 5گیگابایت
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
200,000 تومان سالانه

200 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک ماهانه 8گیگابایت
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
300,000 تومان سالانه

500 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک ماهانه 15گیگابایت
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
450,000 تومان سالانه

1000 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک ماهانه 20گیگابایت
Sub/Addon/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
650,000 تومان سالانه

2000 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک ماهانه 25گیگابایت
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
850,000 تومان سالانه

3000 مگابایت هاست لینوکس
هاست میزبانی وبسایت
ترافیک ماهانه 40 گیگابایت
Sub/Park Domains نامحدود
Email/FTP/MYSQL نامحدود
cPanel 11.x
فایروال و مونیتورینگ شبکه
بک آپ روزانه و هفتگی
950,000 تومان سالانه