باسلام

احتراما به استحضار می رساند که فاکتور تمدید سرویس ها 14 روز پیش از سررسید سرویس ایجاد میگردد و تا روز سررسید فرصت پرداخت دارد.

کاربران عزیز می توانند با ورود به ناحیه کاربری خود و سپس ورود به قسمت صورت حساب ها، فاکتور مربوط به سرویس جاری خود را مشاهده نمایند و در صورت نیاز به تمدید سرویس پرداخت نمایند.

در صورت پرداخت فاکتور، سرویس به صورت خودکار برای یک ماه تمدید خواهد شد.

لذا از کاربران عزیز خواهشمندیم، چناچه قصد تمدید سرویس خود را دارند، حداکثر 1 روز پیش از سررسید جهت پرداخت اقدام نمایند چرا که در صورت انقضا، سرویس مرتبط حذف و آی پی آن به کاربر دیگری واگذار خواهد شد.

باتشکر - بخش مالیSunday, October 30, 2022

« برگشت