یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Microsoft Windows 8.1 Professional 32/64-bit
لایسنس اورجینال نسخه حرفه ای
150,000 تومان سالانه

Microsoft Windows 8 Professional 32/64-bit
لایسنس اورجینال نسخه حرفه ای
120,000 تومان سالانه

Microsoft Windows 7 Professional 32/64-bit
لایسنس اورجینال نسخه حرفه ای
120,000 تومان سالانه

Microsoft Windows Vista Business 32/64-bit
لایسنس اورجینال نسخه حرفه ای
70,000 تومان سالانه

Microsoft Windows Embedded 8
لایسنس اورجینال نسخه حرفه ای
100,000 تومان سالانه

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise SP2 32/64-bit
لایسنس اورجینال نسخه حرفه ای
100,000 تومان سالانه

Microsoft Windows Server 2008 Data Center with SP2 32/64-bit
لایسنس اورجینال نسخه حرفه ای
550,000 تومان سالانه

Microsoft Windows Server 2008 Enterprise with SP2 32/64-bit
350,000 تومان سالانه

Microsoft Windows Server 2008 Standard with SP2 32/64-bit
لایسنس اورجینال نسخه حرفه ای
350,000 تومان سالانه

Microsoft Windows Server R2 2008 Data Center 64Bit With SP1
لایسنس اورجینال نسخه حرفه ای
800,000 تومان سالانه

Microsoft Windows Server R2 2008 Enterprise 64Bit With SP1
لایسنس اورجینال نسخه حرفه ای
650,000 تومان سالانه

Microsoft Windows Server R2 2008 Standard 64Bit With SP1
500,000 تومان سالانه

Microsoft Windows Server R2 2008 Web 64Bit With SP1
لایسنس اورجینال نسخه حرفه ای
350,000 تومان سالانه