یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


50 مگابایت هاست پرسرعت
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 2گیگابایت
20,000 تومان ماهانه

100 مگابایت هاست پرسرعت
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 6گیگابایت
30,000 تومان ماهانه

250 مگابایت هاست پرسرعت
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 8گیگابایت
40,000 تومان ماهانه

500 مگابایت هاست پرسرعت چتروم
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 12گیگابایت
50,000 تومان ماهانه

750 مگابایت هاست پرسرعت
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 18گیگابایت
60,000 تومان ماهانه

1000 مگابایت هاست پرسرعت
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 25گیگابایت
70,000 تومان ماهانه

2000 مگابایت هاست پرسرعت
هاست مناسب برای وبسایت های پر بازدید
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 35گیگابایت
80,000 تومان ماهانه