دسته بندی ها

قوانین استفاده از سرویس (24)

قوانین استفاده از سرویس

پربازدید ترین

 تعاریف

خریدار کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می نماید....

 قوانین خاص سرورمجازی

سرور های مجازی تخلفات:سرورهای مجازی برای خدمات ارسال ایمیل...

 حداکثر زمان تحویل

1- حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای شرکت که با عنایت به شرایط عمومی کشور وبا فرض بدترین حالات ممکن...

 قوانین خاص دامنه

- تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه عادی...

 فعالیتهای غیر مجاز خریدار

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. مهتاآنلاین تنها تشخیص دهنده تخطی...