צפו במוצרים ושרותים


vds-1
Cpu : Xeon E5-1620 800Mghz
Ram : 512Mb DDR3 ECC 1333MHz
Hdd : 20 GB SATA III HGST Ent. 7K4000
Os : windows , linux & etc
Port : shared 1 Gbps
Band Width : Unlimited
Ip address : 1
Datacenter: OVH
AntiDDos - Reboot Panel - Vsphere Panel
Full configed
20,000 تومان חודשי
60,000 تومان רבעוני
120,000 تومان חצי שנתי
220,000 تومان שנתי

vds-2
Cpu : Xeon E5-1620 1200Mghz
Ram : 1024Mb DDR3 ECC 1333MHz
Hdd : 30 GB SATA III HGST Ent. 7K4000
Os : windows , linux & etc
Port : shared 1 Gbps
Band Width : Unlimited
Ip address : 1
Datacenter: OVH
AntiDDos - Reboot Panel - Vsphere Panel
Full configed
26,000 تومان חודשי
78,000 تومان רבעוני
156,000 تومان חצי שנתי
286,000 تومان שנתי

vds-3
Cpu : Xeon E5-1620 1600Mghz
Ram : 2048Mb DDR3 ECC 1333MHz
Hdd : 40 GB SATA III HGST Ent. 7K4000
Os : windows , linux & etc
Port : shared 1 Gbps
Band Width : Unlimited
Ip address : 1
Datacenter: OVH
AntiDDos - Reboot Panel - Vsphere Panel
Full configed
42,000 تومان חודשי
126,000 تومان רבעוני
252,000 تومان חצי שנתי
462,000 تومان שנתי

vds-4
Cpu : Xeon E5-1620 2500Mghz
Ram : 4096Mb DDR3 ECC 1333MHz
Hdd : 50 GB SATA III HGST Ent. 7K4000
Os : windows , linux & etc
Port : shared 1 Gbps
Band Width : Unlimited
Ip address : 1
Datacenter: OVH
AntiDDos - Reboot Panel - Vsphere Panel
Full configed
65,000 تومان חודשי
195,000 تومان רבעוני
390,000 تومان חצי שנתי
715,000 تومان שנתי

vds-5
Cpu : Xeon E5-1650 2600Mghz
Ram : 8192Mb DDR3 ECC 1600MHz
Hdd : 85 GB SATA III HGST Ent. 7K4000
Os : windows , linux & etc
Port : shared 1 Gbps
Band Width : Unlimited
Ip address : 1
Datacenter: OVH
AntiDDOS Protection
Reboot Panel - Vsphere Panel
Full configed
125,000 تومان חודשי
375,000 تومان רבעוני
750,000 تومان חצי שנתי
1,375,000 تومان שנתי