צפו במוצרים ושרותים


vds-1
Cpu : Xeon E5-1620 800Mghz
Ram : 512Mb DDR3 ECC 1333MHz
Hdd : 20 GB SATA III HGST Ent. 7K4000
Os : windows , linux & etc
Port : shared 1 Gbps
Band Width : Unlimited
Ip address : 1
Datacenter: OVH
AntiDDos - Reboot Panel - Vsphere Panel
Full configed
15,000 تومان חודשי
45 تومان רבעוני
90,000 تومان חצי שנתי
165,000 تومان שנתי

vds-2
Cpu : Xeon E5-1620 1200Mghz
Ram : 1024Mb DDR3 ECC 1333MHz
Hdd : 30 GB SATA III HGST Ent. 7K4000
Os : windows , linux & etc
Port : shared 1 Gbps
Band Width : Unlimited
Ip address : 1
Datacenter: OVH
AntiDDos - Reboot Panel - Vsphere Panel
Full configed
19,000 تومان חודשי
57,000 تومان רבעוני
324,000 تومان חצי שנתי
209,000 تومان שנתי

vds-3
Cpu : Xeon E5-1620 1600Mghz
Ram : 2048Mb DDR3 ECC 1333MHz
Hdd : 40 GB SATA III HGST Ent. 7K4000
Os : windows , linux & etc
Port : shared 1 Gbps
Band Width : Unlimited
Ip address : 1
Datacenter: OVH
AntiDDos - Reboot Panel - Vsphere Panel
Full configed
26,000 تومان חודשי
78,000 تومان רבעוני
156,000 تومان חצי שנתי
286,000 تومان שנתי

vds-4 (2 זמינים)
Cpu : Xeon E5-1620 2500Mghz
Ram : 4096Mb DDR3 ECC 1333MHz
Hdd : 50 GB SATA III HGST Ent. 7K4000
Os : windows , linux & etc
Port : shared 1 Gbps
Band Width : Unlimited
Ip address : 1
Datacenter: OVH
AntiDDos - Reboot Panel - Vsphere Panel
Full configed
46,000 تومان חודשי
138,000 تومان רבעוני
276,000 تومان חצי שנתי
506,000 تومان שנתי

vds-5 (-1 זמינים)
Cpu : Xeon E5-1650 2600Mghz
Ram : 8192Mb DDR3 ECC 1600MHz
Hdd : 85 GB SATA III HGST Ent. 7K4000
Os : windows , linux & etc
Port : shared 1 Gbps
Band Width : Unlimited
Ip address : 1
Datacenter: OVH
AntiDDOS Protection
Reboot Panel - Vsphere Panel
Full configed
98,000 تومان חודשי
294,000 تومان רבעוני
588,000 تومان חצי שנתי
10,400,000 تومان שנתי