یافتن محصولات و سرویس ها


50 مگابایت هاست پرسرعت
هاست مناسب برای چتروم پی اچ پی
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 2گیگابایت
10,000 تومان ماهانه

100 مگابایت هاست پرسرعت
هاست مناسب برای وبسایت های پر بازدید
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 6گیگابایت
12,000 تومان ماهانه

250 مگابایت هاست پرسرعت
هاست مناسب برای وبسایت های پر بازدید
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 8گیگابایت
16,000 تومان ماهانه

500 مگابایت هاست پرسرعت چتروم
هاست مناسب برای وبسایت های پر بازدید
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 12گیگابایت
19,000 تومان ماهانه

750 مگابایت هاست پرسرعت
هاست مناسب برای وبسایت های پر بازدید
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 18گیگابایت
22,000 تومان ماهانه

1000 مگابایت هاست پرسرعت
هاست مناسب برای وبسایت های پر بازدید
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 25گیگابایت
26,000 تومان ماهانه

2000 مگابایت هاست پرسرعت
هاست مناسب برای وبسایت های پر بازدید
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 35گیگابایت
40,000 تومان ماهانه